Himiýa önümleri

        “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanalary tarapyndan Türkmenistanyň içerki bazarynda hem, daşary bazarlarda hem uly islege eýe bolan himiýa önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. Konserniň çykarýan önümleri ýurdumyzyň nebitgaz, energetika, oba hojalygy ýaly we beýleki pudaklarynda, senagat önümçiliginde giňden peýdalanylýar. Daşarky bazarlar üçin niýetlenilen himiýa önümleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen ýerlenilýär. Önümleriň hili döwlet standartlaryna laýyk gelýär.

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär