“Bereket” ýod zawodynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada halkara bäsleşigi

4 -й лот « автоулаг, заводская техника » ;

 

Bäsleşige gatnaşmak üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine, salgysy Türkmenistan, ş. Ашхабад, Арчабил Шайолы - 132, Сенагат топлумы, 4-нжи гат, отаг №424, мэдди техники юпьюнчилик мюдирлигининь химия ёнюмчиклерининь юпьюнчилиги бёлюмине табшырылмалы:

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada hat üsti bilen gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk salgysy, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme.

Подол Шеиле:

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni üçin maddy-enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalary» bilen tanyşmaly;

Lotuň spesifikasiýasyny we tehniki talapnamanysy almaly;

200 (iki ýüz) долларов (GBS we bank harajatary hasaba almazdan) töläp, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Bäsleşik teklipleri ýerli wagt boýunça 09 00 -dan 17 00 -a chenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri tabşyrmagyň ahyrky möhleti ýerli wagt boýunça 10 00 -a, 23 03 .202  шт. сена шенли.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmeýär.


(04.02.2022 г. сенедяки №30 «Нейтральная газета Туркменистана»)


Habarlaşmak üçin telefon belgileri   : 39-01-66 , 39-01-69 , 39-01-63

 

 

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär