“Balkanabat” ýod zawodynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lotlar boýunça halkara bäsleşigi:

Лот №1 – turbalar, metallar we metal önümler; BAÝZ ýol kartasy - лот 1.docx

Лот №2 – umumy zawod, tehnologik enjamlaryBAÝZ ýol kartasy - лот 2.docx

Лот №– elektrotehniki, ölçeg enjamlary we gurluşyk önümleriBAÝZ ýol kartasy - лот 3.docx

Лот № himiýa önümleri we kömekçi serişdeler; BAÝZ ýol kartasy - лот 5.docx

Лот №6 – beýlekiler. BAÝZ ýol kartasy - лот 6.docx

 

Bäsleşige gatnaşmak üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine, salgysy Tükrmnistan, ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly - 132, Senagat toplumy, 4-nji gat, otag №424, Maddy tehniki üpjünçilik müdirliginiň Himiýa önümçilikleriniň üpjünçiligi bölümine tabşyrylmaly:

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada hat üsti bilen gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk salgysy, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme.

Şeýle hem:

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni üçin maddy-enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalary” bilen tanyşmaly;

Lotuň spesifikasiýasyny we tehniki talapnamanysy almaly;

200 (iki ýüz) dollar +15% GBS töläp, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Bäsleşik teklipleri ýerli wagt boýunça 0900-dan 1700-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri tabşyrmagyň ahyrky möhleti – 25.08.2022ý., ýerli wagt boýunça 1000-a çenli.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmeýär.


(14.07.2022 ý. senedäki №184 “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti)


Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 12 39-01-66 / 63

e-mail: info.turkmenhimiya@online.tm

Beýleki tenderler:

from 21.06.2022  

Garyşyk mineral dökünleri öndürýän önümhananyň taslamasy we gurluşygy üçin Halkara bäsleşigi

Doly oka
from 18.01.2022  

Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lot boýunça halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýandygymyzy yglan edýäris

Doly oka
from 26.01.2022  

Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lot boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär:

Doly oka
from 10.03.2022  

“Bereket” ýod zawodynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýandygyny yglan edýär:

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär