“Balkanabat” ýod zawodynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lot boýunça Halkara basleşigini yglan edýär

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni getirijileri seçip almak boýunça bäsleşik toparynyň adyndan 14.07.2022ý. (gazet 184) çap edilen 

Балканабат Лот 1.pdf   Lot №1 – turbalar, metallar we metal önümleri;

Балканабат Лот 2.pdf   Lot №2 – umumy zawod, tehnologik enjamlary;

Балканабат Лот 3.pdf   Lot №– elektrotehniki, ölçeg enjamlary we gurluşyk önümleri;

Балканабат Лот 5.pdf   Lot №5 – himiýa önümleri we kömekçi serişdeler.

Балканабат Лот 6.pdf   Lot №6 – beýlekiler.

möhletini uzaldýandygyny yglan edýär 


Bäsleşige gatnaşmak üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine, salgysy Tükrmnistan, ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly - 132, Senagat toplumy, 4-nji gat, otag №424, Maddy tehniki üpjünçilik müdirliginiň Himiýa önümçilikleriniň üpjünçiligi bölümine tabşyrylmaly:

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada hat üsti bilen gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk salgysy, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme.

Şeýle hem:

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni üçin maddy-enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalary” bilen tanyşmaly;

Lotuň spesifikasiýasyny we tehniki talapnamanysy almaly;

500 (bäş ýüz) dollar +15% GBS töläp, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Bäsleşik teklipleri ýerli wagt boýunça 0900-dan 1700-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri tabşyrmagyň ahyrky möhleti – 19.12.2022ý., ýerli wagt boýunça 1000-a çenli.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmeýär.


(04.11.2022 ý. senedäki №288 “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti)


Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 12 39-01-66 / 63

e-mail: info.turkmenhimiya@online.tm

Beýleki tenderler:

from 21.06.2022  

Garyşyk mineral dökünleri öndürýän önümhananyň taslamasy we gurluşygy üçin Halkara bäsleşigi

Doly oka
from 18.01.2022  

Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lot boýunça halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýandygymyzy yglan edýäris

Doly oka
from 26.01.2022  

Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lot boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär:

Doly oka
from 10.03.2022  

“Bereket” ýod zawodynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýandygyny yglan edýär:

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär